Om de website van CBMK te bekijken heb je JavaScript nodig. Geen JavaScript, toch contact? Bel ons op 088-0406900

Wanneer CBMK een vordering ter incasso neemt is de eerste stap om de debiteur kenbaar te maken dat de vordering aan CBMK is overgedragen. Dit doen wij door middel van het sturen van een sommatie schrijven. Als een vordering aan ons overgedragen wordt, sturen wij uiterlijk binnen 24 uur een sommatie schrijven naar jouw debiteur.

Wat staat er in een sommatie schrijven?

In een sommatie schrijven staan de volgende gegevens:

  • Naam en adresgegevens van de opdrachtgever
  • Het dossiernummer
  • Kenmerk van de factuur van onze opdrachtgever
  • Hoofdsom (het verschuldigde bedrag van de originele factuur)
  • De wettelijk verschuldigde rente
  • Incassokosten
  • Het totaal te vorderen bedrag
  • De betalingstermijn (standaard 8 dagen) en het rekeningnummer
  • Inloggegevens voor de debiteur voor betaling van het verschuldigde bedrag via iDeal.

Gratis presommatie

Bij CBMK helpen we graag om jouw niet betaalde vordering snel betaald te krijgen. Met een gratis presommatie bied je de debiteur nog een laatste mogelijkheid om te betalen. Hiermee krijg je je vordering snel betaald. Gewoon direct op jouw rekening. Zonder extra kosten voor de debiteur.