Om de website van CBMK te bekijken heb je JavaScript nodig. Geen JavaScript, toch contact? Bel ons op 088-0406900

Incassokeurmerk

Als lid van de NVI dient CBMK zich te houden aan de richtlijnen van het incassokeurmerk. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten

In 1989 is de NVI opgericht met als doel te werken aan een hoogwaardige dienstverlening met een betrouwbaar imago. Dit heeft geresulteerd in de opzet van het incassokeurmerk. Als lid van de NVI dient CBMK zich te houden aan de richtlijnen van dit keurmerk. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Tevens is hier een heldere en goed functionerende klachtenregeling aan verbonden, die onder controle staat van de Raad van Toezicht.

Heldere betaalgarantie

Een van de voorwaarden van het keurmerk stelt dat de incasso-onderneming werkt met een derdengeldrekening. Op deze wijze zijn geïncasseerde gelden afgeschermd van een eventueel eigen faillissement, waardoor opdrachtgevers altijd de geïncasseerde gelden ontvangen.

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die het incassokeurmerk voert, moet aantonen dat zij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

www.incasso-keurmerk.nl
Kwaliteitscertificaat CBMK (CollactiveBMK Incasso B.V.)
NVI certificaat tm 2024

Het NVI certificaat is afgegeven op 4 januari 2022 en geldig tot 10 maart 2024