Om de website van CBMK te bekijken heb je JavaScript nodig. Geen JavaScript, toch contact? Bel ons op 088-0406900

Alle veelgestelde vragen in het thema Juridisch

 • Kan ik direct beslag laten leggen?

  Om beslag te kunnen leggen heb je een vonnis van een rechter nodig. Enkel een deurwaarder kan beslag leggen, beslag leggen met een vonnis wordt ook wel executoriaal beslag genoemd.

  Als er geen vonnis is, kun je wel beslag leggen, dit wordt een conservatoir beslag genoemd. Om dit te kunnen realiseren dien je een advocaat in te schakelen, die vervolgens een deurwaarder inschakelt. De advocaat zal verlof moeten vragen aan de rechtbank om beslag te mogen leggen en gelijktijdig de wederpartij in rechte moeten betrekken door middel van een dagvaarding. Na het verlof van de rechtbank, kan er beslag gelegd worden. Bij het beslag leggen houdt de rechtbank altijd rekening met de zogenoemde belastvrije voet.

  Wat is een belastvrije voet?

  De belastvrije voet is het deel van het inkomen van de debiteur, waar de deurwaarder geen beslag om mag leggen. Wanneer er beslag wordt gelegd op het inkomen, wordt altijd een belastvrije voet vastgesteld. De deurwaarder kan enkel op dat deel van het inkomen, dat boven de belastvrije voet uitkomt, beslag leggen. De beslagvrije voet bedraagt, in beginsel, 90% de toepasselijke bestandsnorm. Daarnaast wordt er in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijke andere inkomsten van de debiteur of partner.

  Lees het artikel
 • Wat is eerstelijns juridisch advies?

  Eerstelijns juridisch advies zijn alle juridische vraagstukken die in eerste instantie telefonisch, via de chat of per mail beantwoord kunnen worden.

  Als ondernemer wil je zoveel mogelijk bezig zijn met ondernemen. Het nemen van risico’s, soms klein, soms groot, hoort bij ondernemen. Dan wil je bij juridische vraagstukken wel zeker weten dat je goed zit en er ook goed aan doet. Wat is dat eerstelijns juridisch advies en hoe kan ik dat krijgen?

  Veel juridische problemen kunnen voorkomen worden, maar onze ervaring leert dat veel ondernemers pas op zoek gaan naar ondersteuning als het te laat is. Wij helpen je daarom niet alleen als je vragen hebt, maar juist ook om de risico’s te beperken.

  Eerstelijns advies

  Eerstelijns juridisch advies zijn alle juridische vraagstukken die in eerste instantie telefonisch, via de chat of per mail beantwoord kunnen worden. Als je een abonnement hebt op ons juridische platform, via een los abonnement of als klant van CBMK, krijg je van ons altijd gratis eerstelijns juridisch advies. Zo helpen wij je op weg naar de oplossing, zonder hoge kosten.

  Op ons juridische platform, bieden wij je snel en kwalitatief goede oplossingen voor juridische vragen. We zijn er voor je als je een juridische vraag hebt ter oriëntatie, maar we zijn er ook voor je als je geconfronteerd wordt met een juridisch probleem. Dan is het fijn als je snel kunt schakelen met een jurist en niet direct op zoek hoeft te gaan naar een advocaat.

  Lees het artikel
 • Wie doet het verweer bij een gerechtelijk procedure?

  Tot een bedrag van € 25.000,00 geldt er in 1e geen verplichte procesvertegenwoordiging. Iedere debiteur mag daarom bij de kantonrechter zelf verweer voeren. Bij alle andere civiele procedures, zaken die bij de rechtbank en het gerechtshof voorkomen, dien je een advocaat in te schakelen.

  Lees het artikel
 • Zijn mijn algemene voorwaarden nog up-to-date?

  Er zijn veel soorten overeenkomsten waar een ondernemer mee te maken heeft binnen het zogenaamde contractenrecht. Om risico’s te minimaliseren en ongewenste situaties te voorkomen, is het noodzakelijk om overeenkomsten schriftelijk vast te leggen.

  Algemene voorwaarden zijn de basis van een onderneming

  Binnen het contractenrecht zijn er veel soorten overeenkomsten waar je mee te maken hebt als ondernemer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een geldleningsovereenkomst, een distributieovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Om risico’s te minimaliseren en ongewenste situaties te voorkomen, is het noodzakelijk om overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Mocht je onverhoopt in een geschil terecht komen, dan wordt eerst gekeken naar wat is overeengekomen.

  Om bijvoorbeeld op de algemene voorwaarden terug te kunnen vallen, moeten deze schriftelijk op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Ook als je eigenaar wilt blijven van de geleverde zaken tot het moment dat er betaald is, moet je dat vooraf schriftelijk overeenkomen. Als de partij waarmee je een overeenkomst hebt gesloten de gemaakte afspraken niet correct nakomt, dien je deze partij in gebreke te stellen. Ook dat moet je schriftelijk vast leggen.

  Als deze partij een consument is en met de betaling in gebreke blijft, moet je een 14-dagenbrief verzonden hebben, voordat je de vordering ter incasso uit handen geeft. Aan de inhoud van een dergelijke 14-dagen brief worden specifieke eisen gesteld. Zo kunnen op een later moment de incassokosten op de debiteur verhaald worden. Het is niet alleen belangrijk (en noodzakelijk!) om zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen, het is ook belangrijk om de juiste en up-to-date documenten te gebruiken.

  Lees het artikel