Incasso

Wij treffen de juiste acties om niet-betaalde facturen alsnog betaald te krijgen zonder de vertrouwensrelatie op het spel te zetten.